1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. arrow-right. 箭头 - 右方形 -2 0. 2 4. 6. E. M. 0. 20. 40 60. 100. 120. 80 140. -2 0. 2 4. 6. y(m) x(m) 0. 20. 40 60. 100. 120. 80 140.
1 2 3主要

trackfi.

轨道FI2.

TrackFI使用标准的5GHz WLAN频率提供点对点数据传输,配对专门设计的高增益天线。

数据传输带宽为6 Mbit / s,在1km的范围内是可能的,使其适用于发送实时测试数据甚至视频。

亚博足球开奖

  • 车辆到基地

    无人驾驶测试或ADAS车辆目标

  • 车辆到车辆

    对于ADAS情景

  • 车辆到行人

    软行人目标

注册我们的通讯

Baidu